Số Điện thoại :
 

04 3 5631537 - 04 3 5638069

 

Fax :  04 3 5638923

 

Email : daotao@tlu.edu.vn


 

Số Điện thoại :
 

04 3 5631537 - 04 3 5638069

 

Fax :  04 3 5638923

 

Email : daotao@tlu.edu.vn

 

Facebook : daihocthuyloi1959

 

Facebook : tuvanthitlu

3/9/2012 3:33:00 PM
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article
Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Thuỷ lợi trân trọng thông báo đến các Thí sinh dự thi "kết quả thi tuyển sinh hệ liên thông năm 2010":

Chi tiết xem tại

KẾT QUẢ THI TUYỂN SINH HỆ LIÊN THÔNG NĂM 2010

Các tin khác