Số Điện thoại :
 

04 3 5631537 - 04 3 5638069

 

Fax :  04 3 5638923

 

Email : daotao@tlu.edu.vn


 

Số Điện thoại :
 

04 3 5631537 - 04 3 5638069

 

Fax :  04 3 5638923

 

Email : daotao@tlu.edu.vn

 

Facebook : daihocthuyloi1959

 

Facebook : tuvanthitlu

3/9/2012 3:32:00 PM
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article
Trường Đại học Thủy Lợi xin thông báo Quyết định phê duyệt điểm chuẩn và Danh sách trúng tuyển hệ liên thông trình độ đại học 2009 như sau:

Căn cứ quyết định số 351/QĐ-TC ngày 28/04/1964 của Bộ Thuỷ lợi cũ (nay là Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn) quy định nhiệm vụ và quyền hạn cho Trường Đại học Thuỷ lợi;

Căn cứ Quy định định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học ban hành kèm theo Quyết định số 06/2009/QĐ-BGDĐT ngày 13/02/2009 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Quy chế tuyển sinh CĐ,ĐH hệ Chính quy năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ biên bản xác định điểm chuẩn ngày 15/10/2009 của Hội đồng tuyển sinh hệ liên thông trình độ Đại học năm 2009,

Điều 1: Phê duyệt điểm chuẩn vào hệ liên thông trình độ đại học năm 2009 như sau:


TT

Ngành

Điểm thi

(02 môn)

Địa điểm tổ chức đào tạo

01

Kỹ thuật công trình

8.00

Trường Đại học Thủy Lợi


Điều 2: Phê duyệt danh sách 72 thí sinh trúng tuyển vào ngành Kỹ thuật công trình(có danh sách kèm theo).
Điều 3: Các ông Trưởng phòng Đào tạo ĐH&SĐH, Công tác Chính trị & QLSV, trưởng khoa Kỹ thuật công trình, thủ trưởng các đơn vị liên quan và các thí sinh có tên trong danh sách trên chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.Danh sách thí sinh trúng tuyển Liên thông trình độ ĐH năm 2009: Xem tại đây

Các tin khác