Số Điện thoại :
 

04 3 5631537 - 04 3 5638069

 

Fax :  04 3 5638923

 

Email : daotao@tlu.edu.vn


 

Số Điện thoại :
 

04 3 5631537 - 04 3 5638069

 

Fax :  04 3 5638923

 

Email : daotao@tlu.edu.vn

 

Facebook : daihocthuyloi1959

 

Facebook : tuvanthitlu

3/9/2012 3:28:00 PM
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article

Trường Đại học Thuỷ lợi thông báo thời gian tiếp nhận đơn xin phúc khảo kỳ thi tuyển sinh hệ liên thông năm 2008 như sau:

-         Thời gian nhận đơn phúc khảo từ  ngày 15/10/2008 đến hết ngày 05/11/2008;

-         Địa điểm nhận đơn phúc khả  Phòng 232 nhà A4 – Phòng Đào tạo ĐH&SĐH – Trường Đại học Thuỷ lợi – 175 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội;

-         Lệ phí đăng ký phúc khả 20.000 đồng/môn;

-         Thời gian công bố kết quả phúc khả Trước 15/11/2008.

Trường Đại học Thuỷ Lợi thông báo để những thí sinh có nguyện vọng chấm phúc khảo bài thi trong kỳ thi tuyển sinh hệ liên thông được biết.

Các tin khác