Số Điện thoại :
 

04 3 5631537 - 04 3 5638069

 

Fax :  04 3 5638923

 

Email : daotao@tlu.edu.vn


 

Số Điện thoại :
 

04 3 5631537 - 04 3 5638069

 

Fax :  04 3 5638923

 

Email : daotao@tlu.edu.vn

 

Facebook : daihocthuyloi1959

 

Facebook : tuvanthitlu

3/9/2012 3:23:00 PM
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article
      Trường Đại học Thủy Lợi thông báo đã có điểm thi chuyển hệ từ Cao đẳng lên Đại học năm 2006 như sau:

Bấm vào liên kết để tải về:

Phiếu điểm


Các tin khác