Số Điện thoại :
 

04 3 5631537 - 04 3 5638069

 

Fax :  04 3 5638923

 

Email : daotao@tlu.edu.vn


 

Số Điện thoại :
 

04 3 5631537 - 04 3 5638069

 

Fax :  04 3 5638923

 

Email : daotao@tlu.edu.vn

 

Facebook : daihocthuyloi1959

 

Facebook : tuvanthitlu

3/9/2012 3:26:00 PM
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article
Trường Đại học Thủy lợi xin thông báo Quyết định phê duyệt điểm chuẩn và danh sách thí sinh trúng tuyển vào lớp Đại học Tại chức tại Cơ sở 2 – ĐH Thủy lợi năm 2006 như sau:

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC THUỶ LỢI

-          Căn cứ quyết định số 351 -QĐ/TC ngày 28/04/1964 của Bộ Thuỷ lợi cũ (nay là Bộ Nông nghiệp & PTNT) quy định nhiệm vụ và quyền hạn cho Trường Đại học Thuỷ lợi.

-          Căn cứ quy chế tuyển sinh tại chức ban hành theo Quyết định số 01/2001/QĐ - BGD&ĐT ngày 29/01/2001 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

-          Căn cứ vào kết quả của kỳ thi tuyển sinh đại học tại chức từ ngày 12/7/2006 đến 14/7/2006 tại Cơ sở 2 – Đại học Thủy lợi.

-          Căn cứ vào biên bản xác định điểm xét tuyển vào Trường ngày 23/8/2006 của Hội đồng tuyển sinh Đại học hệ Tại chức.

-          Theo đề nghị của ông Trưởng phòng Đào tạo ĐH&SĐH và Trưởng khoa Tại chức.

 

                        QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1: Nay duyệt điểm chuẩn tuyển chọn cho ngành Công trình Thuỷ lợi của hệ Đại học tại chức tại Cơ sở 2 – Đại học Thủy lợi, kỳ thi từ ngày 12/7/2006 đến 14/7/2006 như sau:

-          Điểm chuẩn là: 12.5 điểm.

-          Điểm chênh ưu tiên khu vực, đối tượng liền kề là: 1.0 điểm.

            Điều 2: Phê duyệt 65 thí sinh trúng tuyển vào ngành Công trình Thủy lợi.(có danh sách kèm theo)

Điều 3: Các ông Trưởng phòng Đào tạo ĐH&SĐH, Trưởng khoa Tại chức, Giám đốc Cơ sở 2, các đơn vị có liên quan và các thí sinh có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 


Bấm vào liên kết để tải về:

Điểm

Danh sách trúng tuyển

Các tin khác