Số Điện thoại :
 

04 3 5631537 - 04 3 5638069

 

Fax :  04 3 5638923

 

Email : daotao@tlu.edu.vn


 

Số Điện thoại :
 

04 3 5631537 - 04 3 5638069

 

Fax :  04 3 5638923

 

Email : daotao@tlu.edu.vn

 

Facebook : daihocthuyloi1959

 

Facebook : tuvanthitlu

7/25/2016 9:54:00 AM
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article
Hướng dẫn đăng ký xét tuyển đại học chính quy năm 2016 trường Đại học Thủy lợi

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC THUỶ LỢI
HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 2016

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

            

  

Hà Nội, ngày 19  tháng 7  năm 2016

 

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2016 

 

I.  CÁC CƠ SỞ ĐÀO TẠO CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI

•     Trường Đại học Thủy lợi tại Hà Nội, Mã trường: TLA

Địa chỉ: 175 Tây sơn, Đống đa, Hà nội

Điện thoại 04.3563.1537  email: daotao@tlu.edu.vn

•     Cơ sở 2 -Trường Đại học Thủy lợi, Mã trường: TLS

Địa chỉ: Số 2, đường Trường Sa, Phường 17, Quận  Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08.3514068

II.  VÙNG TUYỂN: Trong cả nước cho cả TLA và TLS III. TỔ HỢP MÔN XÉT TUYỂN

•     Tổ hợp 1 (Khối A)       : Toán, Lý, Hóa;

•     Tổ hợp 2 (Khối A1)     : Toán, Lý, Tiếng Anh;

•     Tổ hợp 3 (Khối A2)     : Toán, Hóa, Tiếng Anh;

Riêng ngành Kỹ thuật hóa học xét các tổ hợp sau:

•     Tổ hợp 1 (Khối A)       : Toán, Lý, Hóa;

•     Tổ hợp 3 (Khối A2)     : Toán, Hóa, Tiếng Anh;

•     Tổ hợp 4 (Khối B)      : Toán, Hóa, Sinh.

Lưu ý: Các môn tính hệ số 1, ưu tiên môn Toán khi có nhiều thí sinh trùng điểm (ngành Kỹ thuật hóa học sẽ ưu tiên môn Hóa học).

IV. CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN (ĐKXT)

4.1. Thời gian nhận ĐKXT

-      ĐKXT đợt 1: Từ 8h00 ngày 01/8/2016 đến 17h00 ngày 12/8/2016. Sau khi trúng tuyển thí sinh nộp bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi cho trường để xác định nhập học trước 17h00 ngày 19/08/2016 (tính theo dấu bưu điện nếu nộp bằng hình thức chuyển phát nhanh);

-      ĐKXT bổ sung đợt 1: Từ 8h00 ngày 21/8/2016 đến  17h00 ngày 31/8/2016; - ĐKXT bổ sung đợt 2: Từ 8h00 ngày 11/9/2016 đến  17h00 ngày 21/9/2016.

4.2. Thủ tục đăng ký xét tuyển

Đăng ký vào Trường Đại học Thủy lợi (TLA và TLS)

a. Các cách đăng ký: Có 03 cách đăng ký xét tuyển sau

Cách 1. Đăng ký trực tuyến

•     Bước 1: Thí sinh đăng nhập vào hệ thống quản lý thi của Bộ GD&ĐT theo địa chỉ: https://thisinh.thithptquocgia.edu.vn/

•     Bước 2: Sau khi đăng nhập, thí sinh kê khai đầy đủ thông tin vào form đăng ký để thực hiện việc đăng ký trực tuyến.

- Cách 2. Gửi qua bưu điện

•     Bước 1: Tải mẫu Phiếu ĐKXT theo nhóm trường GX tại địa chỉ tsgx.vn hoặc diem.tlu.edu.vn (mẫu Phụ lục 1) đối với Trường tại Hà Nội (TLA) hoặc mẫu Phiếu ĐKXT trên hệ thống nêu trên (Phụ lục 2) đối với thí sinh đăng ký xét tuyển vào Cơ sở 2 (TLS);

•     Bước 2: Điền đầy đủ thông tin, gửi phiếu này và lệ phí ĐKXT đến địa chỉ của trường nguyện vọng 1 qua đường bưu điện (theo hình thức chuyển phát nhanh, chuyển phát ưu tiên);

Cách 3. Nộp trực tiếp tại Trường

•     Bước 1: Tải mẫu Phiếu ĐKXT theo nhóm trường GX tại địa chỉ tsgx.vn hoặc diem.tlu.edu.vn (mẫu Phụ lục 1) đối với Trường tại Hà Nội (TLA) hoặc mẫu Phiếu ĐKXT trên hệ thống nêu trên (Phụ lục 2) đối với thí sinh đăng ký xét tuyển vào Cơ sở 2 (TLS);

•     Bước 2: Điền đầy đủ thông tin và Phiếu ĐKXT và đến nộp trực tiếp tại Trường hoặc trường khác trong nhóm GX.

b)   Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ ĐKXT:

+) Phòng Đào tạo ĐH&SĐH - Trường Đại học Thủy Lợi, 175 Tây Sơn- Đống Đa – Hà Nội (tiếp nhận ĐKXT cả TLA và TLS);

+) Ban Đào tạo - Cơ sở 2 Trường Đại học Thủy Lợi – Số 2 Trường Sa, Phường 17, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh (tiếp nhận ĐKXT cả TLA và TLS);

c)  Mức phí ĐKXT được quy định như sau:

+ Thí sinh ĐKXT vào 1 trường trong nhóm GX: 30.000 đồng;

+ Thí sinh ĐKXT vào 2 trường trở lên trong nhóm GX : 60.000đồng.

d)   Cách thức nộp lệ phí

Xem hướng dẫn chi tiết tại mục “Phí đăng ký xét tuyển” trên trang Thông tin xét tuyển nhóm trường GX 2016 tại địa chỉ: tsgx.vn

V.  NHỮNG LƯU Ý KHI ĐKXT VÀO TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI

5.1 Đối với thí sinh ĐKXT vào Trường Đại học Thủy Lợi (TLA) theo nhóm GX 

-     Thí sinh được phép ĐKXT vào nhiều trường trong nhóm, mỗi trường 1 hoặc tối đa 2 nguyện vọng ngành hoặc nhóm ngành nhưng tổng số nguyện vọng được đăng ký không quá 4 ở đợt 1 và không quá 6 ở các đợt xét tuyển bổ sung (ví dụ trong đợt 1, thí sinh có thể đăng ký xét tuyển vào 4 trường khác nhau trong nhóm nếu mỗi trường đăng ký 1 nguyện vọng, hoặc đăng ký vào 3 trường khác nhau trong nhóm nếu đăng ký 2 nguyện vọng vào 1 trường và 2 nguyện vọng còn lại đăng ký vào 2 trường).

-     Đối với thí sinh đã đăng ký xét tuyển vào 2 trường trong nhóm ở đợt 1 hoặc 3 trường trong nhóm ở đợt xét tuyển bổ sung thì không được đăng ký xét tuyển vào các trường ngoài nhóm.

-     Thí sinh không nhất thiết phải đăng ký đủ tất cả các nguyện vọng. Những nguyện vọng không đăng ký phải gạch chéo để khẳng định.

-     Thí sinh phải sắp xếp các nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên từ trên xuống dưới.

-     Thí sinh được phép đăng ký tối đa 2 nguyện vọng ngành hoặc nhóm ngành vào 1 trường trong nhóm GX  và tối đa 2 nguyện vọng ngành hoặc nhóm ngành vào 1 trường ngoài nhóm. Ví dụ thí sinh A có thể đăng ký vào Trường Đại học Thủy Lợi (TLA) 02 ngành và vào Cơ sở 2 - Trường Đại học Thủy Lợi(TLS) 02 ngành.

-     Mục "Có đăng ký xét tuyển vào trường ngoài nhóm GX"

+ Thí sinh chỉ đăng ký xét tuyển vào các trường trong nhóm GX: không điền thông tin vào mục này.

+ Thí sinh đăng ký xét tuyển vào 1 trường trong nhóm GX và 1 trường ngoài nhóm: đánh dấu "X" vào ô bên cạnh và điền đầy đủ các thông tin về trường ngoài nhóm GX.

Mẫu Phiếu ĐKXT: Phụ lục 1 

5.2 Đối với thí sinh ĐKXT  vào Cơ sở 2 - Trường Đại học Thủy lợi (TLS)

-     Thời gian, phương thức đăng ký, cách khai hồ sơ hoàn toàn như mục III;

-     Đợt xét tuyển đầu tiên chỉ được đăng ký tối đa 2 trường, mỗi trường tối đa 2 ngành;

-     Các đợt xét tuyển bổ sung được đăng ký tối đa 3 trường, mỗi trường tối đa 2 ngành

VI.  HƯỚNG DẪN ĐIỀN THÔNG TIN VÀO PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN

1.  Họ tên, ngày tháng năm sinh, Số báo danh, số CMNN: Cần ghi chính xác và thống nhất với thông tin trong hồ sơ đăng ký dự thi THPTQG 2016.

2.  Mã ĐKXT: Ghi chính xác mã đăng ký xét tuyển được quy định trong Giấy chứng nhận kết quả thi của thí sinh.

3.  Mục "Diện ưu tiên xét tuyển":

 Áp dụng cho thí sinh không dùng quyền tuyển thẳng vào đại học: đánh dấu "X" vào ô bên cạnh.

a) Điền sau mục "Đối tượng" một trong các ký hiệu từ 01 đến 04 theo quy định sau:

 
-  Thí sinh đoạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia: 01;
-  Thí sinh đoạt giải trong Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia:02;
-  Thí sinh đoạt huy chương vàng các giải vô địch hạng nhất quốc gia tổ chức một lần trong năm: 03;

-  Thí sinh được Uỷ ban TDTT có quyết định công nhận là kiện tướng quốc gia: 04.

b)  Điền sau mục "Loại giải, Huy chương": giải, huy chương mình đã đạt được;

c)  Điền sau mục "Môn đoạt giải": môn học hoặc môn thể thao đã đoạt giải hoặc huy chương. Đối với thí sinh đoạt giải trong Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia, ghi tóm tắt tên đề tài đã đoạt giải;

4.  Địa chỉ nhận giấy báo trúng tuyển: Ghi rõ ràng cả số điện thoại và email (nếu có) để Nhà trường tiện liên hệ.

5.  Chế độ ưu tiên: Thí sinh khẳng định lại chế độ ưu tiên theo khu vực và ưu tiên theo đối tượng tuyển sinh. Nếu chế độ ưu tiên khác so với hồ sơ đăng ký dự thi thì phải đánh dấu vào ô ”Chế độ ưu tiên có thay đổi so với hồ sơ đăng ký dự thi THPT quốc gia”. Thí sinh chịu trách nhiệm tính chính xác của thông tin này.

6.  Mục "Các nguyện vọng đăng ký":

-     Nếu đăng ký vào Trường Đại học Thủy Lợi tại Hà Nội thì mã trường là TLA, Cơ sở 2 – Trường Đại học Thủy Lợi thì mã trường là TLS. 

-     Thí sinh không nhất thiết phải đăng ký đủ tất cả các nguyện vọng. Những nguyện vọng không đăng ký phải gạch chéo để khẳng định.

7. Mục "Có đăng ký xét tuyển vào trường khác"

-     Thí sinh chỉ đăng ký xét tuyển vào 1 trường hoặc vào nhóm GX: không điền thông tin vào mục này;

-     Thí sinh đăng ký xét tuyển vào 2 trường hoặc 1 trường và 1 nhóm trường: đánh dấu "X" vào ô bên cạnh và điền đầy đủ các thông tin về trường thứ 2 mà thí sinh đăng ký xét tuyển.

 

VII. CHỈ TIÊU XÉT TUYỂN

7.1 Tại Hà Nội (TLA)

Tổng chỉ tiêu là 3120 được phân bố như sau:

Mã ngành/ nhóm ngành

Các ngành đào tạo

Chỉ tiêu dự kiến

Tổ hợp môn  xét tuyển

KT01

Kỹ thuật công trình thủy

300

Toán, Lý, Hóa

Toán, Lý, Anh

Toán, Hóa, Anh

 

 

KT02

Kỹ thuật công trình xây dựng

290

KT03

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

190

KT04

Công nghệ kỹ thuật xây dựng

120

KT05

Quản lý xây dựng

140

KT06

Kỹ thuật tài nguyên nước

210

KT07

Kỹ thuật trắc địa-bản đồ

50

 

KT08

Kỹ thuật công trình biển

70

 

KT09

Kỹ thuật cơ sở hạ tầng

70

 

KT10

Cấp thoát nước

120

KT11

Kỹ thuật cơ khí (chuyên ngành máy XD, cơ khí ô tô)

210

 

KT12

Kỹ thuật điện, điện tử (chuyên ngành Hệ thống điện, Tự động hóa)

140

KT13

Kỹ thuật môi trường

140

 

KT14

Thủy văn

70

KT15

Công nghệ thông tin

210

 

KT16

Hệ thống thông tin

70

KT17

Kỹ thuật phần mềm

70

 

QL01

Quản trị kinh doanh

120

 

QL02

Kế toán

210

 

QL03

Kinh tế

100

 

KT18

Kỹ thuật xây dựng (chương trình tiên tiến)

100

KT19

Kỹ thuật tài nguyên nước (chương trình tiên tiến)

50

 

KT20

Kỹ thuật hóa học

70

Toán, Lý, Hóa

Toán, Hóa, Sinh

Toán, Hóa, Anh

Chú thích: 

-     Trường chỉ tuyển sinh bậc đại học. 

-     Điểm chuẩn trúng tuyển vào một ngành đối với tất cả các tổ hợp môn xét tuyển là bằng nhau. Nếu số thí sinh đạt ngưỡng điểm trúng tuyển vượt quá chỉ tiêu một ngành, ưu tiên xét điểm môn Toán; riêng ngành Kỹ thuật hóa học (KT20) ưu tiên xét điểm môn Hóa.

-     Đối với 2 ngành thuộc Chương trình tiên tiến (KT18, KT19), Tổng điểm ba môn thi của tổ hợp môn xét tuyển cao hơn ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định của Bộ GDĐT ít nhất 2 (hai) điểm.

-     Chương trình và phương thức đào tạ

+ Thời gian đào tạo trình độ đại học: 4,5 năm; riêng 05 ngành Kinh tế, Kế toán, Quản trị kinh doanh, Hệ thống thông tin, Kỹ thuật phần mềm là 4 năm.

+ Hình thức đào tạ Đào tạo theo học chế tín chỉ, tạo điều kiện cho sinh viên có thể học lấy hai bằng trong cùng một thời gian.

+ Chương trình đào tạ Tham khảo các trường đại học danh tiếng của Hoa Kỳ và các nước tiên tiến trên thế giới.

+ Giáo trình, sách tham khảo của các môn học: Được nhập khẩu của các trường danh tiếng trên thế giới, chủ yếu là Hoa Kỳ.

 
- Giới thiệu về chương trình tiên tiến:
 

+ Chương trình tiên tiến ngành Kỹ thuật tài nguyên nước: Học bằng tiếng Anh do giảng viên của Đại học bang Colorado (Colorado State University), Hoa Kỳ và Trường Đại học Thuỷ lợi phối hợp giảng dạy.

+ Chương trình tiên tiến ngành Kỹ thuật xây dựng: Học bằng tiếng Anh do giảng viên của Đại học

Arkansas, Hoa Kỳ và Trường Đại học Thuỷ lợi phối hợp giảng dạy

+ Sau khi thí sinh trúng tuyển CTTT, nhà trường tổ chức kiểm tra trình độ tiếng Anh để phân lớp trong 01 năm đầu để học nâng cao trình độ tiếng Anh.

 


7.2     Tại Hồ Chí Minh (TLS)

Tổng chỉ tiêu 580 cụ thể như sau:

STT

Các ngành đào tạo

Mã ngành

Chỉ tiêu  dự kiến

Tổ hợp môn  xét tuyển

1

Kỹ thuật công trình thủy 

D580202

140

 

 

TOÁN, Lý, Hóa

TOÁN, Lý, Anh

TOÁN, Hóa, Anh

2

Kỹ thuật công trình xây dựng

D580201

140

3

Công nghệ kỹ thuật xây dựng

D510103

70

4

Kỹ thuật tài nguyên nước

D580212

70

5

Cấp thoát nước

D110104

70

6

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

D580205

90

Ghi chú:

Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước.

Phương thức tuyển sinh: 

+ Trình độ đại học: Trường xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc Gia năm 2016 (tại các cụm thi do các trường đại học chủ trì). Các môn tính hệ số 1.

+ Điểm trúng tuyển: Có điểm chuẩn chung vào Cơ sở 2 và có điểm xét tuyển theo ngành.

+ Thí sinh đăng ký xét tuyển vào CS2 (TLS), nếu trúng tuyển sẽ học tại số 2 Trường Sa, Phường 17, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh và phường An Thạnh, thị xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương. - Chương trình và phương thức đào tạ

+ Thời gian đào tạo trình độ đại học: 4,5 năm.

+ Hình thức đào tạ Đào tạo theo học chế tín chỉ, tạo điều kiện cho sinh viên có thể học lấy hai bằng trong cùng một thời gian.

+ Chương trình đào tạ Tham khảo các trường đại học danh tiếng của Hoa Kỳ và các nước tiên tiến trên thế giới.

+ Giáo trình, sách tham khảo của các môn học: Được nhập khẩu của các trường danh tiếng trên thế giới, chủ yếu là Hoa Kỳ.

Thông tin chi tiết xem tại website của Trường theo địa chỉ: http://tuyensinh.tlu.edu.vn  

Mọi thắc mắc xin xin liên hệ trực tiếp với Phòng Đào tạo ĐH&SĐH qua số điện thoại: 04.5631537/

04.8524529 hoặc qua email daotao@tlu.edu.vn 

              

                                                                                      

 Nơi nhận:                                                                

-        Các đơn vị trong toàn trường;

-        Lưu Đào tạo ĐH&SĐH.

TM.HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH
HIỆU TRƯỞNG
 
(đã ký)

GS.TS Nguyễn Quang Kim

                        

 

Chi tiết : xem tại đây

Các tin khác