Số Điện thoại :
 

04 3 5631537 - 04 3 5638069

 

Fax :  04 3 5638923

 

Email : daotao@tlu.edu.vn


 

Số Điện thoại :
 

04 3 5631537 - 04 3 5638069

 

Fax :  04 3 5638923

 

Email : daotao@tlu.edu.vn

 

Facebook : daihocthuyloi1959

 

Facebook : tuvanthitlu

8/20/2016 12:17:00 PM
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article
Trường Đại học Thủy lợi thông báo xét tuyển đại học chính quy bổ sung đợt 1 năm 2016 như sau:
      

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI

Số: 868/TB-ĐHTL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 Hà Nội, ngày 21 tháng 8 năm 2016

 

THÔNG BÁO

Về Xét tuyển bổ sung đợt 1 năm 2016

Trường Đại học Thủy lợi thông báo xét tuyển đại học chính quy bổ sung đợt 1 năm 2016 như sau:

I. Vùng và ngưỡng điểm nộp hồ sơ xét tuyển

- Vùng tuyển: Tuyển sinh trong cả nước.

- Ngưỡng điểm nhận hồ sơ: Thí sinh có tổng điểm 3 môn trong tổ hợp xét tuyển tối thiểu đạt 17.00 điểm (đối với HSPT, khu vực 3).

II. Chỉ tiêu xét tuyển

Tại Hà Nội (Mã trường TLA): tổng chỉ tiêu là 350, xét tuyển theo quy định của nhóm GX (xem hướng dẫn chi tiết tại địa chỉ: www.tlu.edu.vn hoặc www.tsgx.vn)

 1. Chỉ tiêu các ngành đào tạo bằng Tiếng Việt

TT

Mã ngành

Tên ngành đào tạo

Chỉ tiêu tuyển bổ sung

Tổ hợp môn xét tuyển

1

KT01

Kỹ thuật công trình thủy

80

Toán, Lý, Hóa

hoặc

Toán, Lý, Anh

hoặc

Toán, Hóa, Anh

2 KT03 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 50
3

KT06

Kỹ thuật tài nguyên nước

50

4

KT07

Kỹ thuật trắc địa-bản đồ

20

5

KT08

Kỹ thuật công trình biển

30

6

KT13

Kỹ thuật môi trường

20

7 KT14 

Thủy văn 

 30
8

KT20

Kỹ thuật hóa học

20

Toán, Lý, Hóa

hoặc

Toán, Hóa, Sinh

hoặc

Toán, Hóa, Anh


2. Chỉ tiêu các ngành thuộc 
chương trình tiên tiến đào tạo bằng Tiếng Anh

TT

Mã ngành

Tên ngành đào tạo

Chỉ tiêu tuyển bổ sung

Tổ hợp môn xét tuyển

1

KT18

Kỹ thuật xây dựng

30

Toán,Lý,Hóa

hoặc

Toán,Lý, Anh

hoặc

Toán, Hóa, Anh

2

KT19

Kỹ thuật tài nguyên nước

20

Ghi chú: Các môn tính hệ số 1, ưu tiên môn Toán khi có nhiều thí sinh cùng điểm (ngành Kỹ thuật hóa học sẽ ưu tiên môn Hóa học).

III. Giới thiệu về Chương trình tiên tiến

- Chương trình tiên tiến ngành Kỹ thuật tài nguyên nước: Học bằng tiếng Anh do giảng viên của Đại học bang Colorado (Colorado State University), Hoa Kỳ và Trường Đại học Thủy lợi phối hợp giảng dạy.

- Chương trình tiên tiến ngành Kỹ thuật xây dựng: Học bằng tiếng Anh do giảng viên của Đại học Arkansas, Hoa Kỳ và Trường Đại học Thuỷ lợi phối hợp giảng dạy.

- Sau khi thí sinh trúng tuyển chương trình tiên tiến, Nhà trường sẽ tổ chức kiểm tra trình độ tiếng Anh để phân lớp trong 01 năm đầu để học nâng cao trình độ tiếng Anh.

IV. Thời gian và chương trình đào tạo

- Thời gian đào tạo trình độ đại học: 4,5 năm.

- Hình thức đào tạo: Đào tạo theo học chế tín chỉ, tạo điều kiện cho sinh viên có thể học lấy hai bằng trong cùng một thời gian.

- Chương trình đào tạo: Tham khảo các trường đại học danh tiếng của Hoa Kỳ và các nước tiên tiến trên thế giới.

- Giáo trình, sách tham khảo của các môn học: Được nhập khẩu của các trường danh tiếng trên thế giới, chủ yếu là Hoa Kỳ.

V. Địa chỉ liên hệ và nộp hồ sơ

- Tư vấn và nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển trực tiếp tại Trường: Phòng Đào tạo ĐH&SĐH, Phòng 134, nhà A4, Trường Đại học Thủy lợi, Số 175, Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội (Sáng từ 08h00-11h30, Chiều từ 13h30-17h00 các ngày từ 21/8 đến 31/8/2016);

- Địa chỉ nhận hồ sơ qua đường bưu điện: Phòng Đào tạo ĐH&SĐH - Trường Đại học Thủy Lợi - Số 175, Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội; Điện thoại: 04.3563.1537 Fax: 04.35638923; Website: www.tlu.edu.vn.

Nơi nhận:

- ĐU,BGH;

- Các đơn vị trong toàn trường, Website trường;

- Lưu: VT, ĐH&SĐH.

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

GS.TS. Nguyễn Quang Kim

 

Các tin khác