Số Điện thoại :
 

04 3 5631537 - 04 3 5638069

 

Fax :  04 3 5638923

 

Email : daotao@tlu.edu.vn


 

Số Điện thoại :
 

04 3 5631537 - 04 3 5638069

 

Fax :  04 3 5638923

 

Email : daotao@tlu.edu.vn

 

Facebook : daihocthuyloi1959

 

Facebook : tuvanthitlu

2/13/2017 5:39:00 PM
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article

Năm 2017, Trường Đại học Thủy lợi tuyển sinh đại học chính quy trong cả nước theo nhóm ngành đối với một số ngành học cùng khối, có điểm xét tuyển vào nhóm ngành và điểm xét tuyển vào từng ngành trong nhóm. Nhà trường thực hiện xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT quốc gia năm 2017 và xét tuyển thẳng những học sinh đạt giải tại các kỳ thi học sinh giỏi toàn quốc, quốc tế theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, học sinh đạt giải nhất, nhì cấp Tỉnh/Thành phố một trong các môn thuộc tổ hợp xét tuyển của Nhà trường hoặc học sinh tốt nghiệp các trường chuyên hoặc học sinh đạt loại giỏi 3 năm lớp 10, 11, 12 và tốt nghiệp năm 2017. Chỉ tiêu dành cho xét tuyển thẳng không quá 20% tổng chỉ tiêu của toàn trường.

Thông tin chỉ tiêu đào tạo năm 2017
 
I. Chỉ tiêu tại Hà Nội (Mã trường TLA) 

Tổng chỉ tiêu: 3120

 

TT

Mã Nhóm ngành

Nhóm ngành

Tên ngành

Chỉ tiêu

Tổ hợp xét tuyển

Ghi chú

 
 

1

TLA01

Kỹ thuật xây dựng

Kỹ thuật công trình thủy

920

A00, A01, D07

A00: Toán, Vật lý, Hóa học

A01:Toán, Vật lý, Tiếng Anh

D07:Toán, Hóa học, Tiếng Anh

B00: Toán, Hóa học, Sinh học.

Điểm các môn tính hệ số 1.

 

2

Kỹ thuật công trình xây dựng

 

3

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

 

4

Công nghệ kỹ thuật xây dựng

 

5

Quản lý xây dựng

 

6

Kỹ thuật công trình biển

 

7

TLA02

Kỹ thuật tài nguyên nước

Kỹ thuật tài nguyên nước

210

A00, A01, D07

 

8

Thuỷ văn

 

9

TLA03

Kỹ thuật hạ tầng

Kỹ thuật cơ sở hạ tầng

190

 

 

A00, A01, D07

 

 

 

10

Cấp thoát nước

 
 
 

11

TLA04

 

Kỹ thuật trắc địa - bản đồ

50

A00, A01, D07

 

12

TLA05


Kỹ thuật cơ khí

320

A00, A01, D07

 

13

TLA06

 

Kỹ thuật điện, điện tử

210

A00, A01, D07

 

14

TLA07

Công nghệ thông tin

Công nghệ thông tin

400

A00, A01, D07

 

15

Hệ thống thông tin

 

16

Kỹ thuật phần mềm 

 

17

TLA08


Kỹ thuật môi trường

140

A00, A01, D07, B00

 

18

TLA09

 

Kỹ thuật hóa học

80

A00, B00, D07

 

19

TLA10


Kinh tế

130

A00, A01, D07

 

20

TLA11


Quản trị kinh doanh

140

A00, A01, D07

 

21

TLA12


Kế toán

210

A00, A01, D07

 

22 

TLA13


Chương trình tiên tiến ngành Kỹ thuật xây dựng

60

A00, A01, D07

 

23

TLA14


Chương trình tiên tiến ngành Kỹ thuật tài nguyên nước

60

A00, A01, D07

 

24


 

Công nghệ sinh học

 


Dự kiến tuyển sinh năm 2017, sẽ thông báo chỉ tiêu sau khi Bộ cho phép

 

25Kỹ thuật cơ - điện tử 

26Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 

27Công nghệ chế tạo máy 


 II. Chi tiêu tại Thành phố Hồ Chí Minh (Mã trường: TLS)

Tổng chỉ tiêu: 580

TT

Mã Nhóm ngành

Nhóm ngành

Tên ngành

Chỉ tiêu

Tổ hợp xét tuyển

Ghi chú

 
 

1

TLS01

Kỹ thuật xây dựng

Kỹ thuật công trình thủy

280

A00, A01, D07

A00: Toán, Vật lý, Hóa học

A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh

D07:Toán, Hóa học, Tiếng Anh

B00: Toán, Hóa học, Sinh học.

Điểm các môn tính hệ số 1.

 

2

Kỹ thuật công trình xây dựng

 

3

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

 

4

Công nghệ kỹ thuật xây dựng

 

5

TLS02


Kỹ thuật tài nguyên nước

50

A00, A01, D07

 

6

TLS03

 Công nghệ thông tin

Công nghệ thông tin

100

A00, A01, D07

 

7

Kỹ thuật phần mềm

 

8

TLS04

 

Kế toán

100

A00, A01, D07

 

9

TLS05


Cấp thoát nước

50

A00, A01, D07

 
 

Thông tin chi tiết: Xem tại đây

 
 
 

Các tin khác