Số Điện thoại :
 

04 3 5631537 - 04 3 5638069

 

Fax :  04 3 5638923

 

Email : daotao@tlu.edu.vn


 

Số Điện thoại :
 

04 3 5631537 - 04 3 5638069

 

Fax :  04 3 5638923

 

Email : daotao@tlu.edu.vn

 

Facebook : daihocthuyloi1959

 

Facebook : tuvanthitlu

4/4/2017 9:06:00 AM
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article
Mẫu khai phiếu đăng ký dự thi THPT quốc gia năm 2017 và xét tuyển sinh năm 2017
Chi tiết xem tại Mẫu Đăng Ký 
 
Chú ý: Đối với Trường Đại học Thủy lợi năm 2017 xét tuyển theo nhóm ngành vì vậy  khi đăng ký thí sinh chỉ cần khai thông tin Mã nhóm ngànhTên nhóm ngành
 
 

Các tin khác