Số Điện thoại :
 

04 3 5631537 - 04 3 5638069

 

Fax :  04 3 5638923

 

Email : daotao@tlu.edu.vn


 

Số Điện thoại :
 

04 3 5631537 - 04 3 5638069

 

Fax :  04 3 5638923

 

Email : daotao@tlu.edu.vn

 

Facebook : daihocthuyloi1959

 

Facebook : tuvanthitlu

11/26/2013 2:52:00 PM
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article
THÔNG BÁO: Tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ đợt 1 năm 2014
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THUỶ LỢI

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:  1209 /TB-ĐHTL
Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2013
 
THÔNG BÁO
Tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ đợt 1 năm 2014
 
 

Trường Đại học Thủy lợi thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ đợt 1 năm 2014 bao gồm cả tuyển sinh đào tạo giảng viên có trình độ tiến sĩ cho các trường Đại học, Cao đẳng giai đoạn 2010-2020 (Đề án 911) trong nước như sau:
      1. Đào tạo trình độ tiến sĩ chung của trường ĐHTL:
1.1. Các chuyên ngành đào tạo trình độ tiến sĩ gồm các chuyên ngành sau:
STT
Chuyên ngành đào tạo trình độ tiến sĩ
Mã số
1
Kỹ thuật xây dựng công trình thủy
62580202
2
Kỹ thuật tài nguyên nước (QH&QL tài nguyên nước, Tưới tiêu cho cây trồng)
62580212
3
Môi trường đất và nước
62440303
4
Địa kỹ thuật xây dựng
62580211
5
Cơ học vật rắn
62440107
6
Cơ học chất lỏng
62440108
7
Kỹ thuật môi trường
62520320
8
Kỹ thuật cơ sở hạ tầng
62580210
9
Thủy văn học (Thủy văn học, Phát triển nguồn nước, Chỉnh trị sông và bờ biển)
62440224
      1.2. Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển
      1.3. Hình thức và thời gian đào tạo: Tập trung hoặc không tập trung, thời gian từ 3-5 năm
      1.4. Điều kiện dự tuyển:
          a) Về văn bằng: Có bằng thạc sĩ phù hợp với chuyên ngành đăng ký dự tuyển, trường hợp chưa có bằng thạc sĩ thì phải có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy loại khá trở lên, ngành phù hợp với chuyên ngành đăng ký dự tuyển. Danh mục các ngành, chuyên ngành phù hợp và các chuyên ngành gần xem Phụ lục 1.
b) Có bài luận về dự định nghiên cứu: (yêu cầu về bài luận xem Phụ lục 1).
c) Có hai thư giới thiệu: (yêu cầu về thư giới thiệu xem Phụ lục 1).
d) Về trình độ ngoại ngữ: Người dự tuyển phải có một trong các chứng chỉ hoặc văn bằng ngoại ngữ sau đây:
- Chứng chỉ trình độ ngoại ngữ tương đương cấp độ B1 hoặc bậc 3/6 trở lên theo Khung tham khảo Châu Âu chung về ngoại ngữ, trong thời hạn 2 năm tính đến ngày dự tuyển nghiên cứu sinh (xem Phụ lục 3);
- Bằng tốt nghiệp đại học hoặc bằng thạc sĩ được đào tạo ở nước ngoài;
- Bằng tốt nghiệp đại học ngành ngoại ngữ.
2. Đào tạo giảng viên có trình độ tiến sĩ (Đề án 911-đào tạo trình độ tiến sĩ trong nước):
2.1. Các chuyên ngành đào tạo trình độ tiến sĩ: 9 chuyên ngành như bảng trên.
2.2. Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển
2.3. Đối tượng dự tuyển:
a) Giảng viên của các trường đại học, cao đẳng hoặc học viện có đào tạo đại học;
b) Người có nguyện vọng và cam kết trở thành giảng viên tại các trường bao gồm:   
 - Nghiên cứu viên đang làm việc tại các Viện nghiên cứu khoa học;
 - Những người có năng lực và trình độ chuyên môn giỏi đang làm việc ngoài nhà trường;
 - Người mới tốt nghiệp đại học hoặc thạc sĩ (trong vòng 12 tháng tính đến ngày dự tuyển).
c) Không quá 45 tuổi tính đến năm dự tuyển;
2.4. Hình thức và thời gian đào tạo: Tập trung hoặc không tập trung, thời gian từ 3 - 4 năm.
2.5. Điều kiện dự tuyển:
a) Đối tượng là giảng viên: Điều kiện dự tuyển theo Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ
b) Đối tượng có nguyện vọng và cam kết trở thành giảng viên:
-  Về văn bằng: đáp ứng một trong các trường hợp sau:
+ Có bằng tốt nghiệp thạc sĩ và bằng tốt nghiệp đại học chính quy đạt loại khá trở lên;
+ Có bằng tốt nghiệp đại học chính quy đạt loại giỏi trở lên. Sinh viên tốt nghiệp chương trình tiên tiến, kỹ sư chất lượng cao, cử nhân tài năng có bằng tốt nghiệp đại học đạt loại khá trở lên;
Trường hợp tốt nghiệp đại học ở nước ngoài thì việc đánh giá loại tốt nghiệp, kết quả học tập theo quy định về đánh giá và thang điểm của cơ sở đào tạo nước ngoài hoặc xét tương đương theo đánh giá xếp loại của Việt Nam;
         - Được một trường ký hợp đồng cam kết tuyển dụng làm giảng viên sau khi tốt nghiệp;
         - Có công văn cử đi dự tuyển của trường nơi ký hợp đồng cam kết tuyển dụng làm giảng viên sau khi tốt nghiệp;
   - Có cam kết thực hiện trách nhiệm và nghĩa vụ giữa nghiên cứu sinh, bố mẹ hoặc người bảo lãnh của ứng viên và trường cử ứng viên dự tuyển;
     Các điều kiện dự tuyển khác theo Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ hiện hành.
2.6. Trách nhiệm, quyền và nghĩa vụ của nghiên cứu sinh (theo quy định tại Điều 4 của quy định đào tạo giảng viên có trình độ tiến sĩ ban hành kèm Thông tư 35/2012/TT – BGDĐT ngày 12/10/2012)
      3. Hồ sơ xét tuyển gồm:
          - Đơn xin xét tuyển (Điền đầy đủ thông tin theo mẫu chung của trường);
          - Sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan hoặc chính quyền địa phương;
          - Công văn cử đi dự xét tuyển NCS (đối với người đã có việc làm); đối với người chưa có việc làm cần được địa phương nơi cư trú xác nhận thân nhân tốt, không vi phạm pháp luật;
          - Giấy chứng nhận đủ sức khỏe để học tập của một bệnh viện đa khoa;
          - Bản sao giấy khai sinh;
          - Bản sao hợp lệ (công chứng nhà nước): Bằng tốt nghiệp đại học và Bảng điểm đại học; Bằng Thạc sĩ và bảng điểm cao học;
          - Bài luận, đề cương, 02 thư giới thiệu;
          - Bản sao hợp lệ chứng chỉ ngoại ngữ còn thời hạn theo quy định;
          - Bài báo (nếu có); 02 ảnh cỡ 4x6, 02 phong bì dán tem và ghi rõ địa liên hệ;
            Đối với hồ sơ xét tuyển theo Đề án 911 ngoài các giấy tờ trên cần bổ sung thêm:
 - Bản cam kết thực hiện nghĩa vụ của nghiên cứu sinh có xác nhận của đơn vị cử đi đào tạo hoặc đơn vị tiếp nhận (theo mẫu tại Phụ lục 2);
 - Công văn cử đi dự tuyển của trường nơi ứng viên công tác (đối với đối tượng là giảng viên) hoặc nơi ký hợp đồng cam kết tuyển dụng làm giảng viên sau khi tốt nghiệp (đối với đối tượng không là giảng viên);
          - Bản sao hợp lệ các hợp đồng lao động dài hạn, quyết định tuyển dụng làm giảng viên tại trường đại học, cao đẳng; hợp đồng cam kết tuyển dụng làm giảng viên của  trường cử đi học.
      4. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ:
 - Thời gian nhận hồ sơ xét tuyển: Từ ngày 30/11/2013 đến ngày 13/02/2014
 - Thời gian dự kiến xét tuyển: trong 3 tuần, từ ngày 24/3/2014 đến ngày 11/4/2014
Địa điểm: Phòng Đào tạo ĐH&SĐH của Trường Đại học Thủy lợi, số 175 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội.
Mọi thông tin xin liên hệ: Điện thoại: 04.38524529/04.35638069 hoặc xem chi tiết thông tin trên website http://tuyensinh.wru.edu.vn/
Nơi nhận:
- ĐU,BGH(để b/c);
- Các cơ quan, Trường ĐH, CĐ, Viện NC;
- Website nhà trường;
- Lưu: VT, ĐH&SĐH.
                   KT. HIỆU TRƯỞNG
                    PHÓ HIỆU TRƯỞNG
                   (đã ký)
                        PGS.TS. TRỊNH MINH THỤ

PHỤ LỤC NĂM 2014

Các tin khác