Số Điện thoại :
 

04 3 5631537 - 04 3 5638069

 

Fax :  04 3 5638923

 

Email : daotao@tlu.edu.vn


 

Số Điện thoại :
 

04 3 5631537 - 04 3 5638069

 

Fax :  04 3 5638923

 

Email : daotao@tlu.edu.vn

 

Facebook : daihocthuyloi1959

 

Facebook : tuvanthitlu

4/6/2014 2:07:00 PM
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article
DANH MỤC CÁC HƯỚNG NGHIÊN CỨU, ĐỀ TẠI NHẬN HƯỚNG DẪN NGHIÊN CỨU SINH

CÁC HƯỚNG, LĨNH VỰC, ĐỀ TÀI NHẬN HƯỚNG DẪN NGHIÊN CỨU SINH

1.      Chuyên ngành: Kỹ thuật Xây dựng công trình thủy (Xây dựng CTT)

           

TT

Hướng NC, lĩnh vực hoặc đề tài NC cần nhận NCS

Người hướng dẫn

Số lượng NCS

1

An toàn hồ, đập và các công trình Xây dựng

GS. TS. Nguyễn Văn Mạo

2

2

Thủy lực công trình tháo nước

GS. TS. Nguyễn Chiến

2

3

Công nghệ Xây dựng công trình bê tông

GS. TS. Vũ Thanh Te

2

4

Công nghệ Xây dựng công trình ven biển

GS. TS. Hồ Sỹ Minh

2

5

Quan trắc và đánh giá an toàn công trình

GS. TS. Phạm Ngọc Quý

2

6

Công nghệ Xây dựng công trình đất đá

GS. TS. Lê Kim Truyền

2

7

Công nghệ xây dựng công trình ngầm

GS. TS. Vũ Trọng Hồng

2

8

Ổn đinh và độ bền của công trình

GS. TS. Phạm Ngọc Khánh

2

9

Kỹ thuật xử lý nền và công trình đất

PGS. TS. Nguyễn Cảnh Thái

1

10

Công nghệ dẫn dòng và xử lý nền móng

PGS. TS. Lê Văn Hùng

1

11

Ứng dụng mô hình toán trong kỹ thuật công trình

PGS. TS. Nguyễn Quang Hùng

1

12

Kỹ thuật đê điều và chỉnh trị sông

PGS. TS. Nguyễn Phương Mậu

1

13

Công trình chỉnh trị sông, biển

PGS. TS. Phạm Văn Quốc

1

14

Nổ mìn và công tác đá

PGS. TS. Bùi Văn Vịnh

1

15

Công tác đất đá và xử lý nền móng

PGS. TS. Lê Đình Chung

1

 

 

2.     Chuyên ngành: Địa kỹ thuật xây dựng  

         

TT

Hướng nghiên cứu, lĩnh vực hoặc đề tài nhận NCS

Người hướng dẫn

Số lượng NCS

1

Nghiên cứu dự báo tái tạo bờ hồ chứa, bờ biển, xói lở bờ sông

PGS. TS. Phạm Hữu Sy

1

2

Nghiên cứu ổn định trượt

PGS. TS. Phạm Hữu Sy

1

3

Nghiên cứu phong hoá đá và ảnh hưởng của nó đến ổn định công trình

PGS. TS. Phạm Hữu Sy

1

4

Nghiên cứu cơ học đất không bão hoà tại Việt Nam (lý thuyết và thực nghiệm);

PGS.TS. Trịnh Minh Thụ

1

5

Phát triển và ứng dụng các mô hình phi tuyến của đất để giải các bài toán (ứng suất – biến dạng, áp lực lỗ rỗng, biến thiên thể tích) cho đất không bão hoà;

PGS.TS. Trịnh Minh Thụ

1

6

Nghiên cứu và ứng dụng các mô hình phân tích ổn định mái dốc do ảnh hưởng của mưa; Phân tích thấm ổn định mái dốc và ứng suất biến dạng theo phương pháp phần tử hữu hạn;

PGS.TS. Trịnh Minh Thụ

1

7

Nghiên cứu lún mặt đất do hạ thấp mực nước ngầm;

PGS.TS. Trịnh Minh Thụ

1

8

Nghiên cứu ổn định thấm đối với các hệ thống đê, đập;

Nghiên cứu tính toán ổn định các công trình ngầm

PGS.TS. Trịnh Minh Thụ

1

9

Nghiên cứu các giải pháp xử lý nền đất yếu, gia cố mái dốc, tương tác - đất nước – công trình

PGS.TS. Trịnh Minh Thụ

2

10

Các đặc tính biến dạng trước phá hoại của đất đá

PGS.TS. Nguyễn Hồng Nam

1

11

Ứng xử của cát chịu tải trọng động có chu kỳ

PGS.TS. Nguyễn Hồng Nam

2

12

Ổn định mái dốc, tường chắn, hố đào

PGS.TS. Nguyễn Hồng Nam

1

13

Xử lý nền đất yếu

PGS.TS. Nguyễn Hồng Nam

1

14

Nghiên cứu cải tiến phương pháp 2D ứng dụng đánh giá ổn định mái dốc trong không gian ba chiều để xét được ảnh hưởng của nhiều yếu tố

 

PGS.TS. Phạm Hữu Sy

1

15

Nghiên cứu đánh giá ổn định mái dốc, sườn dốc bằng phương pháp mới 3D trường hợp bài toán cơ bản

PGS.TS. Phạm Hữu Sy

1

16

Nghiên cứu đánh giá ổn định mái dốc bằng phương pháp 3D có xét đến ảnh hưởng của sự biến đổi không gian tính chất cơ lý của đất.

PGS.TS. Phạm Hữu Sy

1

17

Nghiên cứu đánh giá ổn định mái dốc bằng phương pháp 3D có xét đến ảnh hưởng của điều kiện cấu trúc địa chất của nền đất

PGS.TS. Phạm Hữu Sy

1

18

Nghiên cứu đánh giá ổn định của sườn dốc tự nhiên bằng phương pháp 3D ứng dụng trong thiết kế ổn định bờ dốc trên vai đập.

PGS.TS. Phạm Hữu Sy

1

19

Nghiên cứu đánh giá ổn định mái dốc bằng phương pháp 3D có xét đến ảnh hưởng của sự biến đổi không gian của áp lực thủy tĩnh và thủy động trong mái đất.

PGS.TS. Phạm Hữu Sy

1

20

Nghiên cứu dự báo xói lở bờ sông Hậu trong điều kiện nước biển dâng do biến đổi khí hậu và đề xuất giải pháp xử lý

PGS.TS. Phạm Hữu Sy

1

21

Nghiên cứu đánh giá thấm mất nước của hồ chứa qua các hang hốc lớn và đề xuất giải pháp xử lý, lấy ví dụ hồ chứa nước Buôn-Kuốp – tỉnh Đắc Nông.

PGS.TS. Phạm Hữu Sy

1

 

 

 

 

 

3.      Chuyên ngành: Môi trường đất và nước                       

 

TT

Hướng nghiên cứu, lĩnh vực nghiên cứu/ đề tài nghiên cứu cần nhận NCS

Họ tên, học vị, chức danh KH người có thể hướng dẫn NCS

Số lượng NCS

có thể nhận

1

Nghiên cứu tình trạng ô nhiễm môi trường nước và đề xuất các giải pháp quản lý tổng hợp trong qúa trình đô thị hóa và mở rộng thành phố Hà nội.

TS Huỳnh Phú

TS. Vũ Đức Toàn

TS. Bùi Quốc Lập

 

01

2

Nghiên cứu tình trạng ô nhiễm môi trường do chất thải rắn trong qúa trình đô thị hóa và mở rộng thành phố Hà nội.

TS Huỳnh Phú

TS. Vũ Đức Toàn

TS. Vũ Hoàng Hoa

 

01

3

Phát triển và ứng dụng mô hình hệ sinh thái trong quản lý môi trường

TS Nguyễn Thị Minh Hằng

TS Nguyễn Cao Đơn

2

4

Phát triển cơ chế chi trả dịch vụ môi trường cho lưu vực

TS Nguyễn Thị Minh Hằng

TS. Bùi Quốc Lập

2

5

Giảm thiểu ngập lụt nội đô do quá trình đô thị hóa

TS Nguyễn Thị Minh Hằng

PGS.TS Nguyễn Văn Thắng

2

6

Phát triển và ứng dụng mô hình  chất lượng nước trong quản lý và kiểm soát ô nhiễm nước

TS. Vũ Hoàng Hoa

TS. Bùi Quốc Lập

2

7

Quản lý, kiểm soát ô nhiễm nước một đoạn sông cụ thể và các biện pháp nhằm bảo vệ tài nguyên nước môi trường nước

TS. Vũ Hoàng Hoa

PGS. TS Nguyễn Văn Thắng

2

8

Quy hoạch và Quản lý chất thải rắn đô thị loại vừa

TS Vũ Hoàng Hoa

TS. Huỳnh Phú

2

9

Ứng dụng mô hình biến đổi khí hậu trong dự báo biến đổi tài nguyên nước lưu vực sông

TS Vũ Hoàng Hoa

PGS.TS Bùi Công Quang

2

10

Quản lý lưu vực sông

PGS.TS Nguyễn Văn Thắng

TS Vũ Hoàng Hoa

2

11

Thể chế, chính sách trong quản lý và bảo vệ tài nguyên đất/nước

TS Vũ Hoàng Hoa

TS Bùi Quốc Lập

3

12

Quản lý lưu vực sông/tài nguyên nước/chất lượng nước với sự tham gia của cộng đồng

TS Vũ Hoàng Hoa

TS. Bùi Quốc Lập

 

2

13

Mô hình toán ứng dụng trong quản lý và bảo vệ chất lượng nước sông.

TS. Bùi Quốc Lập

TS. Nguyễn Thị Minh Hằng

2

14

Phát triển các mô hình 2 hoặc 3 chiều để mô phỏng thủy động học và chất lượng nước trong hồ.

TS. Bùi Quốc Lập

TS. Nguyễn Thị Minh Hằng

2

15

Giám sát và đánh giá chất lượng nước phục vụ quy hoạch quản lý và bảo vệ chất lượng nước lưu vực sông

TS. Bùi Quốc Lập

TS. Vũ Hoàng Hoa

PGS.TS Nguyễn Văn Thắng

2

16

Mô hình hóa vận chuyển chất trong đất và các biện pháp bảo vệ môi trường đất

TS. Bùi Quốc Lập

TS. Huỳnh Phú

2

17

Nghiên cứu cơ sở khoa học cho việc bảo vệ tài nguyên và môi trường lưu vực sông

PGS.TS Nguyễn Văn Thắng

PGS.TS Lê Đình Thành

TS. Vũ Hoàng Hoa

1

18

Nghiên cứu phương pháp luận trong quản lý sử dụng tổng hợp các  nguồn tài nguyên và bảo vệ môi trường lưu vực sông  

PGS.TS Nguyễn Văn Thắng

PGS.TS Lê Đình Thành

TS. Bùi Quốc Lập

1

 

 

 

 

4.      Chuyên ngành: Kỹ thuật môi trường (Công nghệ môi trường nước và nước thải)

 

TT

Hướng nghiên cứu, lĩnh vực nghiên cứu/ đề tài nghiên cứu cần nhận NCS

Họ tên, học vị, chức danh KH người có thể hướng dẫn NCS

Số lượng NCS

có thể nhận

1

Nghiên cứu xử lý N,P bằng qúa trình Anammox/ Shason cho nhà máy cấp nước Nam dư thành phố Hà nội.

TS. Huỳnh Phú

TS. Vũ Đức Toàn

 

01

2

Nghiên cứu điều kiện môi trường, tính toán tải lượng ô nhiễm hữu cơ ao nuôi tôm càng xanh phục vụ phát triển nuôi trồng thủy sản bền vững.

TS. Huỳnh Phú

TS. Bùi Quốc Lập

 

01

 

3

Nghiên cứu xây dựng một số chỉ tiêu độc chất kim loại nặng (As, Cd, Hg, Pb) trong môi trường đất đối với cây trồng nông nghiệp (lúa, rau)

TS. Huỳnh Phú

TS. Vũ Đức Toàn

 

01

 

4

Ô nhiễm nguồn nước ngầm và giải pháp

TS. Nguyễn Thị Minh Hằng

TS. Nguyễn Cao Đơn

1

5

Tối ưu hóa vị trí và Môi trường xung quanh cửa xả của nhà máy nhiệt điện

TS. Nguyễn Thị Minh Hằng

TS. Nguyễn Cao Đơn

TS. Huỳnh Phú

 

1

6

Đánh giá mức độ ô nhiễm, sự biến đổi và lan truyền của các chất hữu cơ ô nhiễm khó phân hủy ( POP) trong một số thành phần môi trường

TS. Vũ Đức Toàn

TS. Huỳnh Phú

2

7

Xử lý tồn lưu POP trong một số thành phần môi trường

TS. Vũ Đức Toàn

TS. Huỳnh Phú

2

 

 

5.      Chuyên ngành: Thủy văn học (Chỉnh trị sông và bờ biển)                

 

Số TT

Hướng nghiên cứu, lĩnh vực nghiên cứu hoặc đề tài nghiên cứu cần nhận NCS

Họ tên, học vị, chức danh KH người có thể hướng dẫn NCS

Số lượng NCS có thể nhận

1.       

Nghiên cứu sự thay đổi chế độ thủy văn, thủy lực hệ thống sông Hương dưới tác động của các công trình thủy lợi, thủy điện trong bối cảnh biến đổi khí hậu

PGS. TS. Lê Đình Thành

TS. Hoàng Minh Tuyển

1

2.       

Nghiên cứu diễn biến hình thái và đề xuất các giải pháp giảm thiểu tác động bất lợi phục vụ phát triển kinh tế xã hội khu vực cửa sông Thu Bồn

PGS. TS. Vũ Minh Cát

1

3.       

Diễn biến lòng dẫn và giải pháp ổn định lòng dẫn

PGS.TS. Phạm Thị Hương Lan

PGS.TS. Nguyễn Bá Quỳ

PGS.TS. Đỗ Tất Túc

TS. Phạm Thanh Hải

2

4.       

Công trình bảo vệ cửa sông và bờ biển

PGS.TS. Phạm Thị Hương Lan

PGS.TS. Nguyễn Bá Quỳ

PGS.TS. Đỗ Tất Túc

TS. Phạm Thanh Hải

2

5.       

Các phương pháp dự báo sạt lở bờ sông

TS. Ngô Lê Long

PGS.TS. Nguyễn Văn Lai

2

6.       

Nghiên cứu xác định các thông số thiết kế đê và bảo vệ bờ

TS. Ngô Lê Long

PGS.TS. Đỗ Tất Túc

2

7.       

Ảnh hưởng của công trình cầu đến diễn biến lòng dẫn

GS.TS. Ngô Đình Tuấn

PGS.TS. Phạm Thị Hương Lan

1

8.       

Ảnh hưởng của công trình cống ngăn triều đến diễn biến lòng dẫn

GS.TS. Ngô Đình Tuấn

TS. Ngô Lê An

1

9.       

Quy hoạch phòng chống lũ cho lưu vực sông

PGS.TS. Nguyễn Văn Lai

GS.TS. Hà Văn Khối

1

10.  

Xác định hành lang thoát lũ cho các sông có đê trên địa bàn tỉnh

PGS.TS. Lê Văn Nghinh

GS.TS. Hà Văn Khối

1

 

 

 

 

Chuyên ngành: Thủy văn học (Phát triển nguồn nước)         

 

Số TT

Hướng nghiên cứu, lĩnh vực nghiên cứu hoặc đề tài nghiên cứu cần nhận NCS

Họ tên, học vị, chức danh KH người có thể hướng dẫn NCS

Số lượng NCS có thể nhận

1

Vận hành quản lý hồ chứa

GS.TS. Hà Văn Khối

PGS.TS. Vũ Minh Cát

TS. Ngô Lê Long

 

2

2

Quản lý tổng hợp tài nguyên nước

PGS.TS. Nguyễn Văn Thắng

PGS.TS. Nguyễn Văn Lai

PGS.TS. Phạm Thị Hương Lan

GS.TS. Hà Văn KHối

GS.TS. Ngô Đình Tuấn

2

3

Diễn biến lòng dẫn và giải pháp ổn định lòng dẫn

PGS.TS. Phạm Thị Hương Lan

PGS.TS. Nguyễn Bá Quỳ

PGS.TS. Đỗ Tất Túc

TS. Phạm Thanh Hải

2

4

Công trình bảo vệ cửa sông và bờ biển

PGS.TS. Phạm Thị Hương Lan

PGS.TS. Nguyễn Bá Quỳ

PGS.TS. Đỗ Tất Túc

TS. Phạm Thanh Hải

2

5

Quy hoạch phòng chống lũ cho lưu vực sông

PGS.TS. Nguyễn Văn Lai

GS.TS. Hà Văn Khối

1

6

Xác định hành lang thoát lũ cho các sông có đê trên địa bàn tỉnh

PGS.TS. Lê Văn Nghinh

GS.TS. Hà Văn Khối

1

7

Quản lý tổng hợp lưu vực sông

GS.TS. Ngô Đình Tuấn,

PGS.TS. Nguyễn Văn Thắng

4

 

 

 

 

 

 

Chuyên ngành: Thuỷ văn học      

 

Số TT

Hướng nghiên cứu, lĩnh vực nghiên cứu hoặc đề tài nghiên cứu cần nhận NCS

Họ tên, học vị, chức danh KH người có thể hướng dẫn NCS

Số lượng NCS có thể nhận

1

Vận hành quản lý hồ chứa

GS.TS. Hà Văn Khối

PGS.TS. Vũ Minh Cát

TS. NGô Lê Long

 

2

2

Quản lý tổng hợp tài nguyên nước

PGS.TS. Nguyễn Văn Thắng

PGS.TS. Nguyễn Văn Lai

PGS.TS. Phạm Thị Hương Lan

GS.TS. Hà Văn Khối

GS.TS. Ngô Đình Tuấn

2

3

Ứng dụng mô hình tính toán xâm nhập mặn và đề xuất giải pháp phòng chống thích ứng

với biến đổi khí hậu

TS. Ngô Lê Long

PGS.TS. Phạm Thị Hương Lan

2

4

Thuỷ văn tiêu thoát nước đô thị

PGS. TS. Nguyễn Văn Lai

2

5

Mô hình toán thuỷ văn

PGS.TS. Lê Văn Nghinh

PGS.TS. Nguyễn Văn Lai

PGS.TS. Đỗ Cao Đàm

3

 

 

 

 

 

6.     Chuyên ngành: Kỹ thuật tài nguyên nước (Tưới tiêu cho cây trồng)   

 

TT

Hướng nghiên cứu, lĩnh vực nghiên cứu hoặc đề tài nghiên cứu cần nhận NCS

Họ tên, học vị, chức danh KH người có thể hướng dẫn NCS

Số học NCS có thể nhận

1

Nghiên cứu quy trình tưới, chế độ tưới cho các loại cây trồng

PGS. TS. Trần Viết Ổn

PGS.TS. Phạm Thị Minh Thư

PGS. TS. Nguyễn Trọng Hà

PGS. TS. Lê Thị Nguyên

Từ 1 đến 2

NCS

2

Nghiên cứu giải pháp và công nghệ tưới tiết kiệm nước

PGS. TS. Trần Viết Ổn

PGS. TS. Nguyễn Trọng Hà

PGS.TS. Phạm thị Minh Thư

TS. Nguyễn Tuấn Anh

Từ 1 đến 2

NCS

3

Nghiên cứu sự vận động ẩm trong đất và mối quan hệ của chúng đối với tưới, tiêu

PGS. TS. Trần Viết Ổn

GS. TS. Nguyễn Quang Kim

PGS.TS. Nguyễn Đăng Tính

Từ 1 đến 2

NCS

4

Nghiên cứu các giải pháp thủy lợi, cải tạo, phục hồi, sử dụng các loại đất có vấn đề.

PGS. TS. Nguyễn Trọng Hà

PGS. TS. Trần Viết Ổn

PGS. TS. Phạm Việt Hoà

PGS. TS. Lê Thị Nguyên

TS. Nguyễn Thị Kim Cúc

Từ 1 đến 2

NCS

5

Nghiên cứu xói mòn, bồi lắng, xói lở bờ

PGS. TS. Nguyễn Trọng Hà

PGS. TS. Trần Viết Ổn

GS. TS. Nguyễn Quang Kim

PGS.TS. Nguyễn Đăng Tính

Từ 1 đến 2

NCS

6

Nghiên cứu công nghệ kỹ thuật tưới hiện đại.

PGS. TS. Phạm Ngọc Hải

PGS. TS. Phạm Việt Hoà

PGS. TS. Trần Viết Ổn

GS.TS. Bùi Hiếu

PGS. TS. Nguyễn Trọng Hà

Từ 1 đến 2

NCS

 

Chuyên ngành: Kỹ thuật tài nguyên nước (Quy hoạch và quản lý tài nguyên nước)

 

TT

Hướng nghiên cứu, lĩnh vực nghiên cứu hoặc đề tài nghiên cứu cần nhận NCS

Họ tên, học vị, chức danh KH người có thể hướng dẫn NCS

Số học NCS có thể nhận

1

Nghiên cứu quy hoạch sử dụng tổng hợp tài nguyên lưu vực sông

PGS. TS. Phạm Ngọc Hải

PGS. TS. Phạm Việt Hoà

PGS. TS. Trần Viết Ổn

Từ 1 đến 2

NCS

2

Nghiên cứu giải pháp và công nghệ tiêu khoa học cho các vùng đặc trưng của nước ta  (Vùng triều, vùng trũng, thành phố, khu vực đa mục tiêu, lưu vực sông....)

PGS. TS. Phạm Ngọc Hải

PGS. TS. Trần Viết Ổn

PGS. TS. Phạm Việt Hoà

GS.TS.Dương Thanh Lượng

PGS.TS. Nguyễn Tuấn Anh

Từ 1 đến 2

NCS

3

Nghiên cứu các giải pháp giảm nhẹ thiên tai lũ và hạn

PGS. TS. Trần Viết Ổn

GS. TS. Nguyễn Quang Kim

PGS.TS. Nguyễn Đăng Tính

Từ 1 đến 2

NCS

4

Nghiên cứu công nghệ tưới hiện đại cho các loại cây trồng, ở các vùng khác nhau.

PGS. TS. Phạm Việt Hoà

PGS. TS. Phạm Ngọc Hải

PGS. TS. Trần Viết Ổn

GS.TS. Bùi Hiếu

Từ 1 đến 2

NCS

5

Nghiên cứu từng bước hiện đại hoá điều hành quản lý các hệ thống thủy lợi.

PGS. TS. Phạm Việt Hoà

PGS. TS. Phạm Ngọc Hải

GS.TS. Bùi Hiếu

GS. TS. Nguyễn Quang Kim

PGS.TS. Nguyễn Đăng Tính

Từ 1 đến 2

NCS

6

Nghiên cứu vấn đề cải tiến quản lý kinh tế, các tổ chức quản lý và cơ chế chính sách các hệ thống thủy lợi

(Nhất là các hệ thống lớn – liên tỉnh , liên huyện, Phục vụ đa mục tiêu, vấn đề tham gia của    cộng đồng trong quản lý các hệ thống).

PGS. TS. Phạm Ngọc Hải

PGS. TS. Phạm Việt Hoà

PGS. TS. Trần Viết Ổn

GS.TS. Bùi Hiếu

PGS. TS. Hoàng Thái Đại

Từ 1 đến 2

NCS

 

7. Chuyên ngành: Kỹ thuật cơ sở hạ tầng (Cấp thoát nước)                                     

TT

Các định hướng nghiên cứu của đề tài luận án

Họ tên, học vị, học hàm người hướng dẫn đề tài luận án

Số học NCS có thể nhận

1

Tiêu thoát nước vùng nông thôn và đô thị

GS. TS. Dương Thanh Lượng

PGS. TS. Phạm Ngọc Hải

PGS. TS. Phạm Việt Hoà

GS. TS. Nguyễn Quang Kim

PGS.TS. Nguyễn Tuấn Anh

Từ 1 đến 2 NCS

2

Ứng dụng mô hình thủy văn, thủy lực để nghiên cứu chế độ dòng chảy hệ thống thoát nước, hệ thống truyền dẫn phân phối nước.

GS.TS. Dương Thanh Lượng

PGS.TS. Hồ Việt Hùng

TS. Nguyễn Thu Hiền

TS. Nguyễn Văn Tài

PGS.TS. Nguyễn Tuấn Anh

Từ 1 đến 2 NCS

3

Các giải pháp cấp nước cho vùng núi và hải đảo, vùng khan hiếm nước sạch, vùng dân cư phân tán, vv.

PGS.TS. Nguyễn Văn Tín

 TS. Đoàn Thu Hà

PGS.TS. Nguyễn Tuấn Anh

TS. Trịnh Xuân Lai

Từ 1 đến 2 NCS

4

Các giải pháp xử lý nước áp dụng cho mô hình cấp nước phân tán

PGS.TS. Nguyễn Văn Tín

TS. Đoàn Thu Hà

PGS.TS. Nguyễn Tuấn Anh

TS. Trịnh Xuân Lai

Từ 1 đến 2 NCS

5

Các giải pháp nâng cao hiệu quả của các hệ thống cấp nước sinh hoạt

GS. TS. Nguyễn Quang Kim

PGS. TS. Hoàng Thái Đại

PGS. TS. Phạm Việt Hoà

PGS. TS. Trần Viết Ổn

Từ 1 đến 2 NCS

6

 

Các mô hình quản lý hệ thống công trình Cấp thoát nước

TS. Đoàn Thu Hà

TS Trịnh Xuân Lai

Từ 1 đến 2 NCS

7

Các giải pháp xử lý và tái sử dụng nước thải trong tưới cho nông nghiệp

PGS. TS. Đoàn Doãn Tuấn

PGS. TS Hà Lương Thuần

PGS. TS Nguyễn Quang Trung

Từ 1 đến 2 NCS

8

Các giải pháp nâng cấp, hiện đại hoá hệ thống Cấp thoát nước

GS. TS. Nguyễn Quang Kim

PGS. TS. Phạm Ngọc Hải

PGS. TS. Phạm Việt Hoà

PGS. TS. Trần Viết Ổn

TS. Đoàn Thu Hà

Từ 1 đến 2 NCS

9

Các giải pháp xử lý nước thải làng nghề, thoát nước sinh hoạt nông thôn

GS.TSKH. Trần Hữu Uyển

TS. Đoàn Thu Hà

PGS.TS. Nguyễn Tuấn Anh

Từ 1 đến 2 NCS

10

Các giải pháp xử lý nước thải chi phí thấp

GS.TSKH. Trần Hữu Uyển

PGS.TSKH. Nguyễn Trung Dũng

TS. Đoàn Thu Hà

PGS.TS. Nguyễn Tuấn Anh

Từ 1 đến 2 NCS

 

 

 

 

8.      Chuyên ngành:  Cơ kỹ thuật (Cơ học vật thể rắn)                                    

 

TT

Hướng nghiên cứu, lĩnh vực nghiên cứu hoặc đề tài nhận NCS

Người hướng dẫn

Số lượng NCS

1

Ổn định và độ bền của công trình

GS.TS Phạm Ngọc Khánh

TS. Nguyễn Ngọc thắng

2

2

Phân tích chỉnh thể kết cấu làm việc đồng thời với nền

GS.TS Nguyễn Văn Lệ

TS. Lý Trường Thành

PGS.TS. Hoàng Đình Trí

3

3

Tính toán công trình chịu tải trọng động đất

PGS.TS. Nguyễn Tiến Chương

PGS.TS Dương Văn Thứ

2

4

Ổn định công trình

PGS.TS. Nguyễn Ngọc Oanh

1

5

Đánh giá độ tin cậy công trình

PGS.TS. Hoàng Đình Trí

1

           

            Chuyên ngành: Cơ kỹ thuật  (Cơ học chất lỏng)

 

TT

Hướng nghiên cứu, lĩnh vực nghiên cứu hoặc đề tài nghiên cứu cần nhận NCS

Họ tên, học vị, chức danh KH người có thể hướng dẫn NCS

Số học NCS có thể nhận

1

Ứng dụng lý thuyết của Cơ học chất lỏng vào việc giải quyết các vấn đề thực tế của các công trình tháo nước (như công trình tiêu năng, xói lở hạ lưu…).

PGS. TS. Hồ Việt Hùng

GS. TS. Hoàng Tư An

TS. Nguyễn Văn Tài

1 NCS

2

Những vấn đề thủy lực của dòng chảy xiết có lưu tốc cao và các giải pháp khắc phục.

GS. TS. Hoàng Tư An

GS. TS. Nguyễn Chiến

PGS.TS. Lê Văn Nghị

1 NCS

3

Dòng chảy trước và sau các công trình có cột nước thấp (công trình tháo nước vùng triều), ảnh hưởng của hình dạng công trình đến các chế độ thủy lực.

PGS. TS. Hồ Việt Hùng

GS. TS. Hoàng Tư An

TS. Nguyễn Văn Tài

1 NCS

4

Vấn đề ổn định lòng dẫn sau các công trình thủy lợi, ảnh hưởng của nó đến sự an toàn của công trình và các giải pháp khắc phục.

GS. TS. Nguyễn Cảnh Cầm

GS. TS. Hoàng Tư An

TS. Nguyễn Thu Hiền

1 NCS

5

Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến khả năng lấy nước và tiêu thoát nước của các công trình thủy lợi vùng triều.

PGS. TS. Hồ Việt Hùng

TS. Nguyễn Thu Hiền

TS. Nguyễn Văn Tài

1 NCS

6

Các hiện tượng thủy lực của dòng chảy trong sông vùng chịu ảnh hưởng của thủy triều: nêm mặn ở các cửa sông, truyền mặn trong sông và ảnh hưởng của nó đến chế độ thủy lực trong các công trình thủy lợi.

GS. TS. Hà Văn Khối

TS. Nguyễn Thu Hiền

PGS.TS. Lê Văn Nghị

1 NCS

7

Sự thay đổi của quá trình xâm nhập mặn ở các vùng cửa sông và ảnh hưởng của nó đến các công trình lấy nước trong điều kiện biến đổi khí hậu.

GS. TS. Hà Văn Khối

PGS.TS. Lê Văn Nghị

TS. Nguyễn Thu Hiền

1 NCS

8

Các vấn đề của thủy lực môi trường: nước thải công nghiệp, bệnh viện, tiêu thoát nước đô thị và làm sạch môi trường nước.

GS. TS. Hoàng Tư An

TS. Đoàn Thu Hà

TS. Nguyễn Thu Hiền

1 NCS

 

Các tin khác