Số Điện thoại :
 

04 3 5631537 - 04 3 5638069

 

Fax :  04 3 5638923

 

Email : daotao@tlu.edu.vn


 

Số Điện thoại :
 

04 3 5631537 - 04 3 5638069

 

Fax :  04 3 5638923

 

Email : daotao@tlu.edu.vn

 

Facebook : daihocthuyloi1959

 

Facebook : tuvanthitlu

9/21/2015 11:47:00 AM
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article
THÔNG BÁO: Kế hoạch thi tuyển sinh liên thông trình độ đại học năm 2015

BỘ NÔNG NGHIỆP & PTNT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THUỶ LỢI

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số:    891 /TB-ĐHTL

 

Hà Nội, ngày 15 tháng 8  năm 2015

THÔNG BÁO

Kế hoạch thi tuyển sinh liên thông trình độ đại học năm 2015

Trường Đại học Thủy lợi thông báo kế hoạch thi tuyển sinh hệ liên thông trình độ đại học  năm 2015 như sau:

1. Ngành tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh

STT

Ngành

Chỉ tiêu

1

Kỹ thuật công trình xây dựng

100

2

Kế toán

100

2. Điều kiện dự thi

- Là công dân Việt Nam, có bằng tốt nghiệp cử nhân cao đẳng đúng ngành đào tạo, tương đương hoặc ngành phù hợp nhưng cùng khối ngành đào tạo;

- Có lý lịch bản thân rõ ràng;

- Có đủ sức khỏe để học tập;

- Nộp hồ sơ đầy đủ, đúng thời hạn theo quy định của Nhà trường.

3. Phương thức tuyển sinh: nhà trường tuyển sinh theo 2 phương thức:

3.1. Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia năm 2015

+ Tổ hợp môn xét tuyển: Khối A (Toán học, Vật lý, Hóa học) hoặc Khối A1 (Toán học, Vật lý, Tiếng Anh); Các môn tính hệ số 1.

+ Hồ sơ gồm:

- Phiếu đăng ký tuyển sinh liên thông (theo mẫu quy định của Nhà trường);

- Giấy chứng nhận kết quả thi THPT Quốc gia năm 2015;

- Bản sao bằng tốt nghiệp, bảng điểm;

- Bản sao giấy khai sinh;

- 4 ảnh 4x6 và giấy tờ ưu tiên (nếu có).

3.2. Thi tuyển

a. Môn thi tuyển

STT

Ngành

Môn thi

1

Kỹ thuật công trình xây dựng

    - Môn 1: Toán cao cấp

- Môn 2: Sức bền vật liệu 1

- Môn 3: Thủy lực

                hoặc Kết cấu bê tông cốt thép

2

Kế toán

    - Môn 1: Toán cao cấp

    - Môn 2: Nguyên lý kế toán

- Môn 3: Kế toán tài chính

b. Thời gian thi tuyển: Các ngày 28, 29 tháng 11 năm 2015

c. Hồ sơ gồm:

- Phiếu đăng ký tuyển sinh liên thông (theo mẫu quy định của Nhà trường);

- Bản sao bằng tốt nghiệp, bảng điểm;

- Bản sao giấy khai sinh;

- 4 ảnh 4x6 .

4. Thời gian nhận hồ sơ và tổ chức học ôn

-         Thời gian bán và nhận hồ sơ: Từ ngày  15/08/2015- 10/11/2015;

-         Tổ chức ôn tập: Dự kiến từ ngày 15/10/2015-25/11/2015 (thí sinh có nguyện vọng học ôn tập  đăng ký trước ngày 10/10/2015);

Hồ sơ đăng ký dự thi, đề cương ôn tập và đăng ký học liên hệ với Phòng Đào tạo Đại học và Sau đại học (Phòng 134- Nhà A4) – Trường Đại học Thủy lợi – 175 Tây Sơn – Đống Đa – Hà Nội;

Chi tiết xin liên hệ với Phòng Đào tạo ĐH&SĐH theo địa chỉ trên hoặc qua điện thoại 04.3563.1537; email: daotao@tlu.edu.vn; thông tin chi tiết xem tại: http://tlu.edu.vn

     Trường Đại học Thủy lợi xin thông báo đến toàn thể các đơn vị, cá nhân và các thí sinh được biết.

Nơi nhận:

- ĐU, BGH, HĐT (để b/c);

- Các đơn vị trong toàn trường;

- Lưu VT, ĐH&SĐH.

 

KT. HIỆU TRƯỞNG

Đã ký

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

GS. TS Trịnh Minh Thụ

Các tin khác