Số Điện thoại :
 

04 3 5631537 - 04 3 5638069

 

Fax :  04 3 5638923

 

Email : daotao@tlu.edu.vn

 

Facebook : daihocthuyloi1959

 

Facebook : tuvanthitlu

7/29/2016 5:04:00 PM
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI

Số: 767 /TB-ĐHTL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 29 tháng 07 năm 2016

 

THÔNG BÁO XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2016

 
Trường Đại học Thủy lợi xét tuyển vào đại học hệ chính quy năm 2016 như sau:

I. Vùng và ngưỡng điểm nộp hồ sơ xét tuyển

 
- Vùng tuyển: Tuyển sinh trong cả nước.

- Ngưỡng điểm nhận hồ sơ: Thí sinh có tổng điểm 3 môn trong tổ hợp xét tuyển tối thiếu đạt 15.00 điểm (đối với HSPT, khu vực 3). Riêng Chương trình tiên tiến thí sinh tối thiếu đạt 16.00 điểm (đối với HSPT, khu vực 3).

II. Chỉ tiêu xét tuyển: Tổng chỉ tiêu toàn trường 3700
 
2.1 Tại Hà Nội (TLA): tổng chỉ tiêu 3120, xét tuyển theo quy định của nhóm GX (xem hướng dẫn chi tiết tại địa chỉ:www.tlu.edu.vn hoặc www.tsgx.vn)

a. Chỉ tiêu các ngành đào tạo bằng Tiếng Việt

 

TT

Mã ngành

Các ngành đào tạo

Chỉ tiêu dự kiến

Tổ hợp môn xét tuyển

1

    KT01

Kỹ thuật công trình thủy (xem video)

    300

 

Toán, Lý, Hóa
hoặc

Toán, Lý, Anh
hoặc
 
Toán, Hóa, Anh
 

2

    KT02

Kỹ thuật công trình xây dựng (xem video)

    290

3

    KT03

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (xem video)

    190

4

    KT04

Công nghệ kỹ thuật xây dựng (xem video)

    120

5

    KT05

Quản lý xây dựng (xem video)

    140

6

    KT06

Kỹ thuật tài nguyên nước (xem video)

    210

7

    KT07

Kỹ thuật trắc địa-bản đồ (xem video)

     50

8

    KT08

Kỹ thuật công trình biển (xem video)

     70

9

    KT09

Kỹ thuật cơ sở hạ tầng (xem video)

     70

10

    KT10

Cấp thoát nước (xem video)

    120

11

    KT11

Kỹ thuật cơ khí (chuyên ngành máy xây dựng, cơ khí ô tô) (xem video)

    210

12

    KT12

Kỹ thuật điện, điện tử (chuyên ngành Hệ thống điện, Tự động hóa) (xem video)

    140

13

    KT13

Kỹ thuật môi trường (xem video)

    140

14

    KT14

Thủy văn (xem video)

     70

15

    KT15

Công nghệ thông tin (xem video)

    210

16

    KT16

Hệ thống thông tin (xem video)

     70

17

    KT17

Kỹ thuật phần mềm (xem video)

     70

18

    QL01

Quản trị kinh doanh (xem video)

    120

19

    QL02

Kế toán (xem video)

    210

20

    QL03

Kinh tế (xem video)

    100

21

     KT20

Kỹ thuật hóa học (xem video)

     70

Toán, Lý, Hóa
hoặc
Toán, Hóa, Sinh
hoặc
Toán, Hóa, Anh

 

b.) Chỉ tiêu các chương trình tiên tiến (xem video) đào tạo bằng Tiếng Anh
  

TT

Mã ngành

Các ngành đào tạo

Chỉ tiêu dự kiến

Tổ hợp môn xét tuyển

1

   KT18

Kỹ thuật xây dựng  (xem video)(1)

    100

Toán, Lý, Hóa
hoặc
Toán, Lý, Anh
hoặc
Toán, Hóa, Anh

2

   KT19

Kỹ thuật tài nguyên nước  (xem video)(2)

     50

 

2.2 Tại Hồ Chí Minh (TLS): tổng chỉ tiêu 580, xét tuyển dự vào kết quả thi THPT Quốc gia năm 2016 và Quy định về xét tuyển của Bộ GD&ĐT (xem hướng dẫn chi tiết tại địa chỉ website: www.tlu.edu.vn)


TT

Mã ngành

Các ngành đào tạo

Chỉ tiêu

Tổ hợp môn

xét tuyển

1

   D580202

Kỹ thuật công trình thủy

    140

Toán, Lý, Hóa
 
hoặc

Toán, Lý, Anh

hoặc

Toán, Hóa, Anh

2

   D580201

Kỹ thuật công trình xây dựng

    140

3

   D510103

Công nghệ kỹ thuật xây dựng

     70

4

   D580212

Kỹ thuật tài nguyên nước

     70

5

   D110104

Cấp thoát nước

     70

6

   D580205

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

     90


 
III. Giới thiệu về Chương trình tiên tiến (1), (2)
 
- Chương trình tiên tiến ngành Kỹ thuật tài nguyên nước: Học bằng tiếng Anh do giảng viên của Đại học bang Colorado (Colorado State University), Hoa Kỳ và Trường Đại học Thủy lợi phối hợp giảng dạy;

- Chương trình tiên tiến ngành Kỹ thuật xây dựng: Học bằng tiếng Anh do giảng viên của Đại học Arkansas, Hoa Kỳ và Trường Đại học Thuỷ lợi phối hợp giảng dạy

- Sau khi thí sinh trúng tuyển CTTT, nhà trường tổ chức kiểm tra trình độ tiếng Anh để phân lớp trong 01 năm đầu để học nâng cao trình độ tiếng Anh.


IV. Thời gian và chương trình đào tạo
 

- Thời gian đào tạo trình độ đại học: 4,5 năm; riêng 05 ngành Kinh tế, Kế toán, Quản trị kinh doanh, Hệ thống thông tin, Kỹ thuật phần mềm là 4 năm.

- Hình thức đào tạo: Đào tạo theo học chế tín chỉ, tạo điều kiện cho sinh viên có thể học lấy hai bằng trong cùng một thời gian.

- Chương trình đào tạo: Tham khảo các trường đại học danh tiếng của Hoa Kỳ và các nước tiên tiến trên thế giới.

- Giáo trình, sách tham khảo của các môn học: Được nhập khẩu của các trường danh tiếng trên thế giới, chủ yếu là Hoa Kỳ.
 

V.   Địa chỉ liên hệ và nộp hồ sơ

- Tại Hà Nội

+ Tư vấn và nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển trực tiếp tại Trường: Hội trường T45 Trường Đại học Thủy Lợi - Số 175, Tây Sơn, Đống Đa (từ 08h00-17h00 các ngày từ 01/8 đến 12/8/2016);

+ Địa chỉ nhận hồ sơ qua đường bưu điện: Phòng Đào tạo ĐH&SĐH - Trường Đại học Thủy Lợi - Số 175, Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội; Điện thoại: 04.3563.1537 Fax: 04.35638923Website: www.tlu.edu.vn
 

- Tại Thành phố Hồ Chí Minh:
Ban Đào tạo - Cơ sở 2 Trường Đại học Thủy Lợi; Số 2 - Đường Trường Sa - P.17 - Q.Bình Thạnh - Tp.Hồ Chí Minh; Điện thoại: 08.3514068 Fax: 08.8400542 Website: www.tlu.edu.vn
 
Nơi nhận:

- ĐU, BGH;
- Các đơn vị trong toàn trường, Website trường;
- Lưu: VT, ĐH&SĐH
HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

GS.TS Nguyễn Quang Kim
 
 

            Hướng dẫn đăng ký xét tuyển